Pro Publico Bono 

W ramach działalności „pro bono” Kancelaria koordynuje działalność charytatywną Fundacji im. Janusza Korczaka mającej status organizacji pożytku publicznego.

Fundacja im. Janusza Korczaka została ustanowiona 21 grudnia 2000 r. z inicjatywy Adama Krzanowskiego, Henry’ego Sterna i Andrzeja Gotfryda, który od daty ustanowienia Fundacji pełni w niej funkcję Prezesa Zarządu.

Aktywność

Angażujemy młodych ludzi w aktywność fizyczną i społeczną poprzez organizację imprez sportowych oraz obozów naukowych. Poprzez te działania nie tylko promujemy zdrowy tryb życia, ale także inspirujemy do uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej. Dążymy do budowania silnych, aktywnych jednostek.

 

&

Rozwój

Nasza inicjatywa skupia się na wszechstronnym rozwoju młodych ludzi, obejmując edukację, kulturę i aktywności sportowe. Wspieramy zdrowy styl życia, dbając o aspekty kulturalne, edukacyjne i fizyczne. W ramach kompleksowego wsparcia, zwracamy uwagę także na prawidłowe żywienie, aby zapewnić optymalny rozwój zarówno fizyczny, jak i umysłowy.

 

Program Pomocy Stypendialnej „Twoja Szansa”

Fundacja im. Janusza Korczaka, we współpracy z naszą Kancelarią, realizuje Program Pomocy Stypendialnej „Twoja Szansa”. Celem tego programu jest promowanie uczniów oraz studentów wyjątkowo uzdolnionych, którzy ze względu na trudne warunki materialne mają utrudniony dostęp do nauki w szkole średniej lub na uczelni wyższej.

Dzięki wsparciu finansowemu i mentorstwu staramy się pomóc im w osiągnięciu swoich celów edukacyjnych.

Współpraca z Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Jaśle

Od wielu lat, we współpracy z Fundacją, pomagamy Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Jaśle. Nasze zaangażowanie obejmuje finansowanie drugich śniadań dla wychowanków Ośrodka oraz pokrywanie kosztów wycieczek i imprez szkolnych. Dzięki temu staramy się zapewnić młodym ludziom chwile radości i edukacyjnych doświadczeń.

Dla nas „pro bono” to nie tylko wyraz naszego oddania wartościom społecznym, ale również przekonanie, że wiedza prawnicza może być narzędziem zmiany na lepsze.