Strona główna

Zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Usługi Kancelarii koncentrują się przede wszystkim wokół następujących zagadnień podlegających ocenie z perspektywy prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

1) Negocjacje umów,
2) transakcje fuzji i przejęć,
3) polityka informacyjna przedsiębiorców,
4) działalność reklamowa przedsiębiorców,
5) naśladownictwo produktów,
6) naśladownictwo znaków towarowych oraz oznaczeń przedsiębiorców.

W ramach doradztwa w zakresie prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji usługi Kancelarii obejmują przede wszystkim:

1) Analiza prawna zgłoszonych przez Klienta spraw z zakresu własności intelektualnej,
2) sporządzanie opinii i informacji prawnych na zlecenie Klienta,
3) audyty w zakresie problematyki nieuczciwej konkurencji,
4) opracowywanie lub opiniowanie projektów umów w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji,
5) opracowanie polityki lub strategii działań zapobiegających naruszeniom w zakresie nieuczciwej konkurencji,
6) przygotowywanie i składanie wezwań do zaprzestania czynów nieuczciwej konkurencji,
7) prowadzenie korespondencji przedprocesowej dotyczącej czynów nieuczciwej konkurencji,
8) przygotowywanie i wnoszenie pozwów oraz innych pism procesowych dotyczących czynów nieuczciwej konkurencji,
9) reprezentacja w cywilnych postępowaniach sądowych z zakresu nieuczciwej konkurencji.

 

Siedziba własna Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd w Jaśle