Strona główna

Własność intelektualna

W sprawach własności intelektualnej Kancelaria świadczy m.in. następujące usługi:

1) Analiza prawna zgłoszonych przez Klienta spraw z zakresu własności intelektualnej,
2) sporządzanie opinii i informacji prawnych na zlecenie Klienta,
3) audyty w zakresie spraw własności intelektualnej,
4) opracowywanie lub opiniowanie projektów umów z zakresu spraw własności intelektualnej np.: przeniesienia majątkowych praw autorskich, licencyjnych, wdrożeniowych z zakresu IT,
5) konsultacje i doradztwo oraz pomoc w negocjacjach w sprawach własności intelektualnej,
6) opracowywanie polityki lub strategii działań zapobiegających naruszeniom w zakresie własności intelektualnej,
7) przygotowywanie i składanie wezwań do zaprzestania naruszeń własności intelektualnej,
8) prowadzenie korespondencji przedprocesowej dotyczącej naruszeń własności intelektualnej,
9) przygotowywanie i wnoszenie pozwów oraz innych pism procesowych dotyczących spraw własności intelektualnej,
10) reprezentacja w cywilnych postępowaniach sądowych z zakresu spraw własności intelektualnej.

Siedziba własna Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd w Jaśle