Strona główna

Usługi w zakresie spraw karnych

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną w sprawach karnych, karnoskarbowych oraz wykroczeń, zarówno na rzecz osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych.

Prawnicy Kancelarii występują jako pełnomocnicy pokrzywdzonych (także oskarżycieli prywatnych), obrońcy oskarżonych (podejrzanych), a także jako pełnomocnicy innych uczestników postępowania karnego (np. świadków). Zapewniamy wsparcie na etapie postępowania przygotowawczego, postępowania sądowego, a także postepowania wykonawczego.