Strona główna

Usługi doradcze – Klienci Indywidualni (VIP)

Kancelaria świadczy również pomoc prawną dla osób fizycznych:

1) zainteresowanych utworzeniem lub rozwojem przedsiębiorstw rodzinnych,
2) zainteresowanych utworzeniem fundacji rodzinnej,
3) zainteresowanych pomocą prawną w obszarze nadzoru właścicielskiego, działalności społecznej i charytatywnej,
4) zainteresowanych pomocą prawną w obszarze zarządzania mieniem, w tym nieruchomościami,
5) zainteresowanych pomocą prawną w zakresie problematyki sukcesji biznesu i/lub majątku,
6) korzystających z usług private asset & wealth management i/lub usług private banking,
7) posiadających kontrolę nad co najmniej jednym przedsiębiorcą lub podejmujących działania w celu przejęcia takiej kontroli.

Kancelaria proponuje Klientom przede wszystkim następujące usługi:

1) Analiza prawna zgłoszonych przez Klienta spraw,
2) sporządzanie opinii i informacji prawnych na zlecenie Klienta,
3) audyty dotyczące sytuacji prawnej Klienta w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i/lub majątku,
4) opracowywanie lub opiniowanie projektów umów z zakresu działalności gospodarczej i/lub majątku Klienta,
5) opracowywanie lub opiniowanie projektów dokumentów dotyczących zarządzania mieniem, nadzoru właścicielskiego, działalności społecznej i charytatywnej, problematyki sukcesji biznesu i/lub majątku, usług private asset & wealth management, private banking, kontroli koncentracji,
6) pomoc prawną w zakresie transakcji fuzji i przejęć,
7) pomoc prawną w sprawach spadkowych,
8) reprezentację w cywilnych postępowaniach sądowych w w/w sprawach.

Oddział Kancelarii w Warszawie