Strona główna

Umowy

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa umów, zgromadzone w wyniku obsługi prawnej Klientów prowadzących działalność w różnych sektorach gospodarki.

Usługi Kancelarii obejmują m.in.:

1) Przygotowywanie projektów umów na podstawie założeń przedstawionych przez Klienta,
2) sporządzanie uwag i opracowywanie zmian do przedstawianych projektów umów,
3) opracowywanie klauzul umownych w zakresie zleconym przez Klienta,
4) przygotowywanie sformalizowanych analiz projektów umów, przedstawianych Klientowi w osobnym dokumencie,
5) negocjowanie prawnych aspektów umowy,
6) pomoc prawną na etapie wykonywania umowy,
7) pomoc prawną w razie sporu dotyczącego umowy,
8) szkolenia dla osób wskazanych przez Klienta.

Siedziba własna Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd w Jaśle