Strona główna

Ulgi B+R

Usługi Kancelarii w zakresie ulg podatkowych dotyczą m. in.:

1) Ulgi na działalność badawczo – rozwojową („B+R”),
2) ulgi na robotyzację,
3) ulgi IP Box,
4) ulgi na „innowacyjność”
5) ulgi na „ekspansję”.

Doradztwo Kancelarii w zakresie ulg obejmuje przede wszystkim następujące usługi:

1) Identyfikację i analizę kosztów poniesionych przez Klienta, możliwych do rozliczenia w ramach danej ulgi w celu ich ewidencji;
2) opracowanie wytycznych dotyczących przygotowania dokumentacji projektu w aspekcie danej ulgi podatkowej,
3) przegląd dokumentacji udostępnionej przez Klienta jak też przygotowanie niezbędnej dokumentacji,
4) sporządzanie dla Klienta wniosków w zakresie uzyskania indywidualnych interpretacji podatkowych w związku z możliwością zastosowania danej ulgi podatkowej,
5) udzielanie konsultacji, wyjaśnień, sporządzenie informacji prawnych,
6) reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w postępowaniu podatkowym dotyczącym zastosowania danej ulgi podatkowej.

 

Siedziba własna Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd w Jaśle