Strona główna

Ubezpieczenia

Kancelaria obsługuje Klientów także w zakresie zagadnień związanych z prawem ubezpieczeń. Obsługa świadczona przez Kancelarię obejmuje:

  • analizę stanu prawnego przedsięwzięć biznesowych pod kątem odpowiedniego zabezpieczenia odpowiedzialności;
  • sporządzanie opinii prawnych, informacji, analiz;
  • prowadzenie negocjacji przedprocesowych zarówno z ubezpieczycielami, jak i pomiędzy kontrahentami;
  • reprezentację Klientów Kancelarii w postępowaniu przed ubezpieczycielem i innymi podmiotami w sporach związanych zarówno z dochodzeniem roszczeń od ubezpieczycieli, jak też przeciwdziałaniem wyłudzeniom odszkodowań;
  • pełną obsługę prawną procesów odszkodowawczych.

Zespół prawników o dużym doświadczeniu pozwala nam na negocjowanie i doradzanie w sprawach wszelkich umów ubezpieczeniowych dotyczących działalności gospodarczej, jak i dużych przedsięwzięć o wysokim poziomie ryzyka w szczególności związanych z ubezpieczeniem transakcji, ubezpieczeniem należności (ubezpieczeniem ryzyka kredytu kupieckiego) oraz gwarancjami ubezpieczeniowymi.