Strona główna

Transfer Pricing

Usługi Kancelarii w zakresie problematyki Transfer Pricing (Cen Transferowych) obejmują m. in.:

1) identyfikację transakcji i powiązań pomiędzy podmiotami powiązanymi warunkujących obowiązek sporządzania dokumentacji cen transferowych,
2) przygotowanie lub weryfikacja lokalnej dokumentacji cen transferowych,
3) przygotowanie lub weryfikacja grupowej dokumentacji cen transferowych,
4) przygotowanie lub weryfikacja informacji TPR-C,
5) prowadzenie szkoleń związanych z tematyką cen transferowych,
6) sporządzanie opinii i informacji prawnych dotyczących zagadnień związanych z cenami transferowymi,
7) reprezentacja przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących problematyki cen transferowych.

 

Siedziba własna Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd w Jaśle