Strona główna

Sprawy międzynarodowe

W przypadku spraw międzynarodowych na prośbę Klienta Kancelaria zwraca się z zapytaniem o udzielenie pomocy prawnej przez znane Kancelarii zagraniczne kancelarie (firmy) prawnicze lub inne podmioty.

Jeżeli będzie możliwe udzielenie pomocy prawnej Kancelaria przedstawia Klientowi zasady wykonywania zlecenia przez daną kancelarię prawniczą. Jeżeli Klient zaakceptuje przedstawione warunki współpracy to wówczas Klient bezpośrednio zawiera umowę o świadczenie usług z zagraniczną Kancelarią, natomiast na prośbę Klienta Kancelaria może koordynować współpracę Klienta z takim podmiotem zagranicznym.

W ciągu 30 lat działalności prawnicy Kancelarii osobiście uczestniczyli jako koordynatorzy, asystenci lub pełnomocnicy Klienta w obszarze nadzoru właścicielskiego i/lub transakcji w następujących państwach:

1) Argentyna,
2) Chiny,
3) Finlandia,
4) Hiszpania,
5) Meksyk,
6) Mołdawia,
7) Niderlandy,
8) Niemcy,
9) Rumunia,
10) Słowacja,
11) Szwecja,
12) Ukraina,
13) USA,
14) Wielka Brytania.

Oddział Kancelarii w Warszawie