Strona główna

Reorganizacja prawna

Kancelaria świadczy doradztwo prawne i podatkowe w zakresie szeroko pojętej reorganizacji prawnej obejmującej m. in.:

1) Audyt prawno – podatkowy i doradztwo w zakresie wyboru pakietu działań reorganizacyjnych,
2) restrukturyzację zatrudnienia,
3) zmiany formalne organizacji przedsiębiorstwa,
4) przekształcenia spółek prawa handlowego,
5) połączenia i podziały spółek prawa handlowego,
6) likwidacje spółek prawa handlowego,
7) restrukturyzację przedsiębiorców w postępowaniach:

a) o zatwierdzenie układu,
b) przyspieszonym postępowaniu układowym,
c) postępowaniu układowym,
d) postępowaniu sanacyjnym.

8) przygotowanie i złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości,
9) pomoc prawną w nabyciu przedsiębiorstwa dłużnika lub jego zorganizowanej części lub składników majątkowych stanowiących znaczną część przedsiębiorstwa w procedurze pre – pack.

 

 

 

Siedziba własna Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd w Jaśle