Strona główna

Rekrutacja i reorganizacja zatrudnienia

Usługi Kancelarii dotyczące rekrutacji i restrukturyzacji zatrudnienia obejmują pomoc prawną m. in. w zakresie:

1) Zasad prowadzenia rekrutacji w tym programów i regulaminów rekrutacji,
2) zatrudniania kadry menadżerskiej i kluczowych specjalistów,
3) zatrudniania pracowników niepełnosprawnych, młodocianych i sezonowych,
4) zatrudniania cudzoziemców,
5) warunków pracy i płacy,
6) systemów czasu pracy,
7) outsourcingu zatrudnienia,
8) zwolnień grupowych i indywidualnych,
9) sytuacji kryzysowych,
10) kontroli inspekcji pracy oraz innych służb,
11) przejścia zakładu pracy lub jego części.

Oddział Kancelarii w Warszawie