Strona główna

Programy pracownicze

Usługi Kancelarii dotyczące programów pracowniczych obejmują pomoc prawną m. in. w zakresie:

1) systemów wynagradzania pracowników,
2) systemów wynagradzania głównych specjalistów i kluczowych pracowników,
3) systemów wynagradzania kadry menadżerskiej,
4) systemów wynagradzania zarządów i rad nadzorczych w spółkach kapitałowych,
5) programów motywacyjnych,
6) programów akcjonariatu dla kadry menadżerskiej,
7) programów akcjonariatu pracowniczego,
8) pracowniczych planów kapitałowych,
9) świadczeń socjalnych,
10) pracowniczych programów emerytalnych.

 

 

Siedziba własna Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd w Jaśle