Strona główna

Procedury, regulaminy, dokumentacja pracownicza

Usługi Kancelarii dotyczące źródeł wewnętrznego prawa pracy oraz dokumentacji pracowniczej obejmują pomoc prawną m. in. w zakresie:

1) opracowywania i zmiany wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy np.: regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, układów zbiorowych pracy,
2) opracowywania i opiniowania projektów procedur np.: zgłaszania nieprawidłowości, antykorupcyjnych, etycznego postępowania, odpowiedzialności za powierzone mienie, ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, antymobbingowej,
3) przygotowania dokumentacji pracowniczej, w tym m.in. umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, kontraktów menadżerskich, umów cywilnoprawnych, oświadczeń o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu stosunku pracy,
4) analizy prawnej zgłoszonych przez Klienta spraw,
5) sporządzania opinii i informacji prawnych na zlecenie Klienta,
6) audytów dokumentacji pracowniczej oraz wewnętrznych regulacji Klienta.

Siedziba własna Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd w Jaśle