Strona główna

Postępowania karne

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz swoich Klientów w zakresie prawa karnego, karno-skarbowego oraz prawa wykroczeń, wspierając na każdym etapie postepowania zarówno osoby fizyczne jak i podmioty gospodarcze występujące w postępowaniu karnym jako strona pokrzywdzona przestępstwem, podejrzana lub oskarżona.

W zakresie postępowań w zakresie prawa karnego, karno-skarbowego oraz prawa wykroczeń usługi Kancelarii obejmują przede wszystkim:

1) prawną ocenę sprawy przedstawionej przez Klienta,
2) sporządzanie opinii i informacji prawnych na zlecenie Klienta,
3) przygotowywanie projektów i składanie zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
4) przygotowywanie projektów i składanie prywatnych aktów oskarżenia,
5) przygotowywanie pism w toku postępowań,
6) reprezentacja Klienta w czynnościach procesowych w toku postepowania przygotowawczego,
7) reprezentacja Klienta na rozprawach i innych posiedzeniach sądowych w postępowaniach przed Sądami I i II instancji oraz w postępowaniu przed Sądem Najwyższym.

Siedziba własna Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd w Jaśle