Strona główna

Postępowania cywilne

W zakresie cywilnego postępowania procesowego Kancelaria proponuje Klientom przede wszystkim następujące usługi:

1) prawna ocena sprawy przedstawionej przez Klienta w kontekście postępowania procesowego,
2) usługi w zakresie przedprocesowej próby polubownego rozwiązania sporu,
3) przygotowywanie pozwów i opracowywanie pism procesowych,
4) Reprezentacja Klienta na rozprawach i innych posiedzeniach sądowych w postępowaniach przed Sądami I i II instancji oraz w postępowaniu przed Sądem Najwyższym.

W obszarze cywilnych postępowań szczególnych Kancelaria świadczy m. in. usługi w zakresie pomocy prawnej :

1) W postępowaniu rejestrowym,
2) W postępowaniu wieczystoksięgowym,
3) W postępowaniu upadłościowym,
4) W postępowaniach o charakterze restrukturyzacyjnym,
5) w sprawach depozytowych

W ramach postępowania egzekucyjnego prawnicy Kancelarii świadczą m. in. następujące usługi:

1) Opracowywanie wniosków o wszczęcie egzekucji,
2) Reprezentacja Klienta w postępowaniu egzekucyjnym
3) Monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego.
4) Przygotowanie powództw przeciwegzekucyjnych i reprezentacja Klienta w postępowaniu zainicjowanym w ten sposób,
5) Opracowywanie skarg na czynności komornika,
6) Monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego.

 

Oddział Kancelarii w Warszawie