Strona główna

Pomoc publiczna

Usługi Kancelarii dotyczą m. in. następujących zagadnień z zakresu pomocy publicznej:

1. Kwalifikacja określonych sytuacji prawnych w świetle pojęcia „pomocy publicznej” w prawie Unii Europejskiej.
2. Status MŚP – kwalifikacja powiązań między przedsiębiorcami, nabycie i utrata Statusu, przypadki szczególne,
3. Ocena sytuacji prawnej przedsiębiorcy w zakresie możliwości korzystania z pomocy publicznej,
4. Kontrola prawidłowości wykorzystania pomocy publicznej.

Naszym Klientom proponujemy rozbudowany pakiet różnorodnych usług związanych z pomocą publiczną:

1. Doradztwo w zakresie wyboru różnych kategorii i form pomocy publicznej,
2. Audyty prawne: w fazie planowania projektu, w trakcie realizacji projektu, w okresie trwałości projektu.
3. Pomoc w procesie ubiegania się o udzielenie pomocy publicznej,
4. Opiniowanie projektów umów dotyczących udzielenia pomocy publicznej,
5. Pomoc prawna w prowadzeniu korespondencji z instytucjami odpowiedzialnymi za udzielanie i monitorowanie pomocy publicznej,
6. Sporządzanie analiz, informacji i opinii dotyczących różnych zagadnień szczegółowych z zakresu pomocy publicznej,
7. Reprezentacja Klienta w postępowaniach i sporach dotyczących pomocy publicznej.

 

Oddział Kancelarii w Warszawie