Strona główna

Ochrona środowiska

W zakresie szeroko pojmowanego prawa ochrony środowiska Kancelaria świadczy m.in. następujące usługi:

1) Analiza prawna zgłoszonych przez Klienta spraw,
2) sporządzanie opinii i informacji prawnych na zlecenie Klienta,
3) audyty w zakresie zagadnień prawnych związanych z ochroną środowiska, a w szczególności gospodarki odpadami, wodnościekowej, ochrony przed hałasem i zanieczyszczeniami,
4) opracowywanie lub opiniowanie projektów umów dotyczących usług związanych z ochroną środowiska,
5) opracowywanie polityki lub strategii działań zapobiegających naruszeniom w zakresie prawa ochrony środowiska,
6) pomoc prawna w razie kontroli prowadzonej przez inspekcję ochrony środowiska, inspekcję sanitarną i inne służby,
7) reprezentacja w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych z zakresu prawa ochrony środowiska.

Siedziba własna Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd w Jaśle