Strona główna

Ochrona konkurencji

W zakresie publicznoprawnej ochrony konkurencji usługi Kancelarii dotyczą w szczególności przede wszystkim następujących zagadnień:

1) Porozumienia naruszające konkurencję:

a) Umowy i inne zachowania przedsiębiorców,
b) Raportowanie i inne formy wymiany informacji,
c) Systemy dystrybucji,
d) Rabaty i systemy rabatowe,
e) Polityka cenowa,
f) Narzędzia wsparcia sprzedaży lub świadczenia usług w tym programy lojalnościowe, konkursy, portale, artykuły wyposażenia wnętrz,
g) Polityka informacyjna w tym kontakty z innymi przedsiębiorcami (w szczególności korespondencja),
h) Związki przedsiębiorców, grupy zakupowe i sprzedażowe;

2) nadużycie pozycji dominującej,
3) kontrola koncentracji przedsiębiorców i ich związków,
4) kontrola przedsiębiorcy przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
5) postępowania i czynności sprawdzające prowadzone przez Prezesa UOKiK,
6) odwoławcze postępowanie sądowe od decyzji Prezesa UOKiK,
7) Badania rynku prowadzone przez Prezesa UOKiK.

W ramach doradztwa w zakresie publicznoprawnej ochrony konkurencji usługi Kancelarii obejmują przede wszystkim:

1) Działania zapobiegające naruszeniu prawa, a w tym prewencyjne opiniowanie projektów umów, prowadzenie szkoleń, przygotowanie procedur wewnętrznych, pomoc prawną w zakresie Competition Compliance,

2) audyty prawne w zakresie ochrony konkurencji,

3) pomoc prawną we wdrażaniu lub zmianie systemów dystrybucji lub rabatowania,

4) pomoc prawną w zakresie wdrażania systemów raportowania lub innych form wymiany informacji,

5) reprezentację Klienta w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jak też Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym w Warszawie i Sądem Najwyższym.

 

Oddział Kancelarii w Warszawie