Strona główna

Obsługa spółek prawa handlowego

W ramach obsługi bieżącej spółek prawa handlowego Kancelaria świadczy przede wszystkim następujące usługi:

1) sporządzanie opinii prawnych, udzielanie konsultacji, porad i wyjaśnień związanych z bieżącą działalnością Klienta,
2) opiniowanie i sporządzanie umów (w tym prowadzenie negocjacji),
3) doradztwo w procesie wykonywania umów oraz ich zakończenia, w tym rozwiązywania,
4) opracowywanie lub opiniowanie dokumentacji korporacyjnej,
5) współpraca z poszczególnymi działami w strukturze organizacyjnej Klienta,
6) z zakresu pomocy prawnej przy tworzeniu spółek, grup kapitałowych, ich reorganizacji oraz likwidacji,
7) z zakresu pomocy prawnej dotyczącej strategicznego doradztwa prawnego, corporate governance, compliance, ochrony środowiska, ochrony konkurencji, własności intelektualnej, bezpieczeństwa produktów, spraw z zakresu prawa pracy, nieruchomości, zamówień publicznych, spraw finansowych, spraw międzynarodowych.

Oddział Kancelarii w Warszawie