Strona główna

Obrót instrumentami finansowymi

Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd świadczy szeroki wachlarz usług prawnych emitentom instrumentów finansowych.

Nasza oferta w tym zakresie obejmuje:

 • bieżące doradztwo prawne i podatkowe, w tym aktywne współdziałanie z biegłymi rewidentami i doradcami inwestycyjnymi;
 • przygotowanie i prowadzenie negocjacji handlowych, w tym również z inwestorami zagranicznymi, związanych z obrotem instrumentami finansowymi;
 • prowadzenie obrad organów spółek kapitałowych;
 • przygotowywanie uchwał organów spółek kapitałowych;
 • kompleksowa obsługa korporacyjna spółek kapitałowych, w tym występowanie w postępowaniach przed sądem rejestrowym;
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych dotyczących instrumentów finansowych.

Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd świadczy również usługi prawne i podatkowe spółkom kapitałowym notowanym na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

W tym zakresie Kancelaria Prawnicza Andrzej Gotfryd oferuje również:

 • kompleksowe przeprowadzanie procedury wprowadzenia podmiotu na Giełdę Papierów Wartościowych;
 • doradztwo bieżące w zakresie funkcjonowania na Giełdzie Papierów Wartościowych z uwzględnieniem zasad dobrych praktyk;
 • pomoc prawną w zakresie obowiązków informacyjnych;
 • doradztwo w zakresie nadzoru właścicielskiego;
 • reprezentację w relacjach z Komisją Nadzoru Finansowego.