Strona główna

Nieruchomości

W zakresie problematyki dotyczącej nieruchomości usługi Kancelarii obejmują m.in.:

1) Analizę prawną zgłoszonych przez Klienta spraw związanych z nieruchomościami,
2) sporządzanie opinii i informacji prawnych na zlecenie Klienta,
3) audyty stanu prawnego nieruchomości,
4) opracowywanie lub opiniowanie projektów umów dotyczących nieruchomości,
5) konsultacje i doradztwo oraz pomoc w negocjacjach w sprawach związanych z nieruchomościami,
6) reprezentację w postępowaniach administracyjnych
i sądowoadministracyjnych związanych z nieruchomościami,
7) reprezentację w cywilnych postępowaniach sądowych związanych z nieruchomościami.

Oddział Kancelarii w Warszawie