Strona główna

Kompleksowa obsługa bieżąca

Z przyjemnością przedstawiamy naszą kompleksową ofertę usług prawnych i podatkowych w zakresie obsługi bieżącej Klientów. Nasza kancelaria świadczy wysokiej jakości doradztwo, dostosowane do indywidualnych potrzeb i oczekiwań naszych Klientów.

Kompleksowa obsługa bieżąca obejmuje szeroki zakres działań, mających na celu zapewnienie wsparcia prawnego i podatkowego w codziennej działalności biznesowej. Nasz zespół doświadczonych prawników oraz ekspertów podatkowych jest gotowy pomóc w różnorodnych obszarach, aby zapewnić optymalne rozwiązania i minimalizować ryzyko prawne.

Zakres usług

 • Obowiązki rejestracyjne i sprawozdawcze wobec organów państwa.
 • Opiniowanie i sporządzanie umów (w tym prowadzenie negocjacji).
 • Doradztwo w procesie wykonywania umów oraz ich rozwiązywania.
 • Współpracę z poszczególnymi działami w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa w tym prowadzenie spraw pracowniczych.
 • Sporządzanie opinii prawnych, udzielanie konsultacji, porad i wyjaśnień związanych z bieżącą działalnością Klienta.
 • Przygotowywanie opinii i informacji prawnych dotyczących wybranych zagadnień prawnych lub podatkowych.
 • Reprezentację Klienta w charakterze pełnomocnika w postępowaniach przed sądami, organami administracji państwowej itp.
 • Udzielanie konsultacji, porad i wyjaśnień, przygotowywanie opinii, informacji, analiz w kwestiach prawnych lub podatkowych.
 • Pomoc prawną w zakresie windykacji należności w postępowaniach cywilnych zwykłych, nakazowych, upominawczych, upadłościowych i naprawczych oraz egzekucyjnych.
 • Zamówienia publiczne – m. in. prawne opiniowanie ofert, opracowywanie umów indywidualnych oraz w ramach konsorcjów, obsługa procedur przetargowych, analiza i weryfikacja dokumentacji ofertowej, asysta negocjacyjna i proceduralna (Zespół Arbitrów oraz Sądy); praktyczne aspekty prawne stosowania procedur FIDIC.
 • Doradztwo w zakresie realizacji procesów inwestycyjnych.
 • Doradztwo w postępowaniach ofertowych, prywatyzacyjnych i negocjacjach.
 • Doradztwo w związku z nabywaniem i zbywaniem mienia oraz sprawami finansowymi (pożyczki, kredyty, poręczenia, prawne zabezpieczenia wierzytelności).
 • Doradztwo w zakresie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
 • Prowadzenie spraw z zakresu nieuczciwej konkurencji stosowanej przez innych przedsiębiorców oraz ocena działań Klienta w zakresie nieuczciwej konkurencji.
 • Doradztwo w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego.
 • Doradztwo w sprawach z zakresu pomocy publicznej.
 • Doradztwo w sprawach z zakresu własności intelektualnej w szczególności prawa autorskiego, a także w dziedzinie prawa komputerowego w tym Internetu.
 • Tworzenie i obsługa struktur holdingowych krajowych oraz międzynarodowych.
 • Doradztwo w zakresie spraw międzynarodowych.
 • Informowanie wskazanych przez Klienta osób o najnowszych poglądach doktryny i orzecznictwa oraz o zmianach w przepisach prezentowanych w polskich czasopismach prawniczych.