Strona główna

Fuzje i przejęcia

Usługi Kancelarii w zakresie szeroko pojmowanej problematyki fuzji i przejęć (M&A) koncentrują się wokół następujących zagadnień:

1) połączenie dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców;
2) utworzenie wspólnego przedsiębiorcy,
3) przejęcie w jakikolwiek sposób – bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad jednym lub więcej przedsiębiorcami a zwłaszcza przez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów;
4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa).

Kompleksowy pakiet usług Kancelarii w obszarze fuzji i przejęć (M&A) obejmuje:

1) Doradztwo prawne na etapie planowania fuzji/przejęć,
2) Badanie obowiązku zgłoszenia zamiaru koncentracji,
3) Sporządzanie opinii i informacji prawnych dotyczących zgłaszanych przez Klienta zagadnień z zakresu fuzji i przejęć,
4) Doradztwo prawne na etapie przygotowawczym do rozpoczęcia negocjacji w zakresie fuzji/przejęć,
5) Doradztwo w procesie negocjacji pomiędzy potencjalnymi stronami Transakcji,
6) Opracowywanie dokumentacji prawnej związanej z fuzją, przejęciem, a w szczególności opracowywanie oraz opiniowanie listów intencyjnych, umów dotyczących negocjacji, umów dotyczących transakcji np.: umów przedwstępnych sprzedaży, umów sprzedaży;
7) Prowadzenie procedury fuzji (przejęcia) przyjętej przez Strony zamierzonej Transakcji,
8) Prowadzenie badań due diligence (prawny i podatkowy).
9) Przeprowadzanie finalizacji transakcji (closing).
10) Sprawy rejestrowe.
11) Prowadzenie działań prawnych w Spółce po fuzji / przejęciu (audyt otwarcia, czynności wyjaśniające, administracyjne, zarządcze i reorganizacyjne).

Siedziba własna Kancelarii Prawniczej Andrzej Gotfryd w Jaśle