Strona główna

Działalność koncesjonowana

Kancelaria świadczy pomoc prawną dla Klientów, którzy zamierzają rozpocząć albo już wykonują działalność gospodarczą w dziedzinach, które ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny wymagają uzyskania koncesji.

Usługi Kancelarii w tym zakresie obejmują m. in.:

1) Pomoc prawną w przygotowanie wniosku o udzielenie albo zmianę treści koncesji,
2) reprezentację w postępowaniu przed organem koncesyjnym,
3) analizę prawną zgłoszonych przez Klienta spraw z zakresu działalności koncesjonowanej,
4) sporządzanie opinii i informacji prawnych na zlecenie Klienta,
5) opracowywanie lub opiniowanie projektów umów niezbędnych do prowadzenia działalności koncesjonowanej,
6) pomoc prawną w uzyskaniu decyzji, pozwoleń i zgód niezbędnych do prowadzenia działalności koncesjonowanej.

 

 

Oddział Kancelarii w Warszawie