Strona główna

Compliance

W zakresie problematyki Compliance pojmowanej jako zbiór zasad przedsiębiorstwa zapewniających zgodność prowadzonej działalności z przepisami prawa, soft law i dobrymi obyczajami oraz redukujących ryzyka wystąpienia naruszeń Kancelaria świadczy usługi przede wszystkim w następujących obszarach:

1) Compliance podatkowy,
2) Compliance w sprawach karnych i karno-skarbowych,
3) Compliance pracowniczy,
4) Compliance w działalności spółek handlowych,
5) Ochrona konkurencji i zwalczanie nieuczciwej konkurencji,
6) Ochrona konsumentów,
7) Ochrona środowiska,
8) Ochrony tajemnicy i mienia przedsiębiorstwa,
9) Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu,
10) Regulacje szczególne dotyczące poszczególnych rodzajów działalności,
11) Sygnalizacja naruszeń,
12) Zarządzanie kryzysowe,
13) Zwalczanie korupcji.

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje m.in. następujące usługi:

1) audyty w zakresie Compliance w celu identyfikacji ryzyk, naruszeń i sytuacji wątpliwych,
2) sporządzanie opinii i informacji prawnych na zlecenie Klienta,
3) analiza prawna zgłoszonych przez Klienta spraw z obszaru Compliance,
4) opracowywanie lub opiniowanie projektów dokumentacji wewnętrznej np. procedur, kodeksów postępowania, kodeksów dobrych praktyk, dokumentów organizujących strukturę systemu Compliance,
5) opracowywanie lub opiniowanie projektów umów dotyczących outsourcingu w zakresie Compliance,
6) pomoc prawna w zakresie kontroli przedsiębiorcy,
7) reprezentacja w postępowaniach dotyczących zgodności działalności przedsiębiorcy z przepisami w poszczególnych dziedzinach prawa.

Oddział Kancelarii w Warszawie