Strona główna

Audyty prawne i podatkowe

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu zarówno kompleksowych, jak i specjalistycznych audytów prawnych i podatkowych.

Mogą one być przeprowadzane zarówno jako uzupełnienie kompleksowej obsługi bieżącej a także w ramach Projektów jak np.: w kontekście przygotowania lub przeprowadzenia projektu z dziedziny fuzji i przejęć.

Z przeprowadzonych audytów sporządzane są opracowania i raporty dotyczące sytuacji prawnej analizowanych przedsiębiorców ze wskazaniem ryzyk prawnych jak też aspektów działalności wymagających podjęcia działań prawnych.

Przedstawiona poniżej lista prezentuje najbardziej typowe kategorie audytów Kancelarii:

1) Badanie kompleksowe podmiotu lub grupy podmiotów,
2) Badanie due diligence w zakresie fuzji i przejęć,
3) audyt podatkowy,
4) audyt w zakresie działalności w Polskiej Strefie Inwestycji/Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
5) audyt w zakresie prawa konkurencji (prawo o ochronie konkurencji, pomoc publiczna, prawo o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji)
6) audyt w zakresie nieruchomości,
7) audyt dotyczący spraw z zakresu własności intelektualnej,
8) audyt w zakresie spraw pracowniczych.

Oddział Kancelarii w Warszawie